Strona Główna Rozkład jazdy busów
Wyjazd z Koszalina do Nowych i Starych Bielic
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 godzina wyjazdu
40 30 40 30 30 30 30 30 35 45 35 30 30 45 od poniedz.do piątku
40 05 00 30 20 10 45 soboty

 

Wyjazd z Nowych Bielic do Koszalina
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 godzina wyjazdu
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 45 45 00 od poniedz. do piątku
50
10 00 25 30 00 40 20 00 soboty

 

Wyjazd ze Starych Bielic
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 godzina wyjazdu
10 05 05 05 05 05 05 05 05 05 40 35 35 50 od poniedz.do piątku
50
10 05 30 35 05 30 15 50 soboty